Nekrologi 2017

Modlitwa za naszych zmarłych Parafian

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Bronisława

Drożdż

1940-12-22

2017-11-21

Leszek

Rzońca

1959-01-17

2017-11-04

Helena

Augustowska

1934-02-12

2017-10-10

Stanisław

Zawiła

1951-03-07

2017-10-07

Anna

Lenard

1937-06-19

2017-09-11

Lucyna

Barszcz

1954-01-23

2017-07-23

Zofia

Rybowicz

1921-04-19

2017-06-29

Stanisław

Zięba

1944-03-24

2017-06-10

Józefa

Bałon

1933-08-24

2017-05-02

Helena

Bochnia

1923-09-26

2017-04-09

Alan

Guzik

2016-03-15

2017-04-05

Anna

Zawiła

1951-06-07

2017-03-03

Adam

Rutana

1966-07-18

2017-01-26

Zofia

Niziołek

1932-05-14

2017-01-03

Zapamiętaj mnie (90 dni)