Boże Ciało 2016

W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa publicznie wyrażamy naszą wiarę i radość z tego, że Pan Jezus pozostał z nami na zawsze w sakramentalnym znaku Eucharystii.

Po Mszy Świętej o godz. 10.00 celebrowanej przez binarowskich Duszpasterzy, wyruszyła uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, przygotowanych w tym roku przez Parafian z Nadola. Ołtarze były przygotowane przy domach: Pana Władysława Bochenka, Pani Elżbiety Wędrychowicz, Pana Jana Filusa i Pani Bogusławy Mężyk. W Procesji asystowała oprócz Liturgicznej Służby Ołtarza Straż Pożarna z Binarowej, dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwonkami, dzieci I-Komunijne oraz licznie zgromadzeni Parafianie. Nad bezpieczeństwem na drodze czuwała jak co roku Policja z Biecza.

Zapamiętaj mnie (90 dni)