Chrzty 2018

Nowo ochrzeczeni parafianie

Szymon

Adam

Karp

Julia

Maria

Kurowska

Maksymilian

Natan

Bochenek

Mateusz

Kozień

Szymon

Mateusz

Matuszyk

Zapamiętaj mnie (90 dni)