Informacja

Zamieszczamy na stronie internetowej naszej Parafii informację ruchu rekolekcyjnego "Spotkania Małżeńskie".

 

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej. Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.

 

Od 2004 roku ruch jest zatwierdzony przez Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.

(http://ekai.pl/wydarzenia/x7971/spotkania-malzenskie-zatwierdzone-przez-stolice-apostolska/)

 

Więcej informacji na temat Spotkań Małżeńskich na stronie:

 http://www.spotkaniamalzenskie.pl/ lub: www.Rzeszow.SpotkaniaMalzenskie.pl 

Zapamiętaj mnie (90 dni)