Informacja

Prace w zakresie:

 

Konserwacja techniczno-estetyczna malowideł ściennych na wschodniej ścianie prezbiterium  kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej w roku 2012

finansowane są ze środków Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

Zapamiętaj mnie (90 dni)