Konkurs Kapliczka - edycja 2014

Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił konkurs „Kapliczka”. W ramach tego konkursu można ubiegać się o pomoc finansową na prace konserwatorskie przy kapliczkach. Urząd Marszałkowski przeznaczył na konserwacje zabytkowych kapliczek 200 000 zł. Co bardzo ważne - kapliczki nie muszą być wpisane do rejestru zabytków. Mogą być własnością parafii albo osób prywatnych. Warunkiem złożenia wniosku jest nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki z jednostką samorządu terytorialnego tj. gminą lub powiatem, na obszarze której znajduje się obiekt.

 

Wniosek o dotację należy składać do 10 kwietnia. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów (12) 63 03 407, (12) 63 03 139 w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

 

Link do strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego

 

Link do BIP Urzędu Marszałkowskiego

Zapamiętaj mnie (90 dni)