Liturgia Wielkiego Czwartku 2016

 

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchód najważniejszych dni w roku liturgicznym. Noszą one nazwę Świętego Triduum Paschalnego, ponieważ w czasie tych dni wspominamy, rozważamy i uobecniamy w liturgii Paschę Chrystusa.


Wszystkie paschy Izraelitów i spożywane przez nich wieczerze paschalne były przygotowaniem do Paschy Chrystusa i ostatniej Wieczerzy Paschalnej przed Jego męką i śmiercią krzyżową. Pan Jezus spożył ją wraz z Apostołami w Wieczerniku, w pamiętny Wielki Czwartek. Podczas tej wieczerzy Pan Jezus zachował obowiązujące Izraelitów zwyczaje, ale nie ograniczył się tylko do nich. Wprowadził w tę wieczerzę nowe treści. Ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Zostawił też Kościołowi wspaniałą lekcję miłości, gdy umył Apostołom nogi. Z Ewangelii Świętego Jana dowiadujemy się, że w ten święty wieczór Pan Jezus ogłosił nowe przykazanie miłości i w Modlitwie Arcykapłańskiej modlił się o jedność swoich uczniów.


Wspomniane tu wydarzenia przeżywamy na nowo w naszym kościele, biorąc udział we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Dzisiaj podczas hymnu Chwała na wysokości Bogu po raz ostatni odezwały się dzwony i organy. Usłyszymy je ponownie dopiero w Wigilię Paschalną podczas tego samego hymnu. To chwilowe milczenie dzwonów i organów ma nam pomóc w przeżywaniu Misterium Paschalnego Chrystusa.


Po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, a ołtarz, przy którym będzie sprawowana liturgia tego wieczoru, został obnażony na znak uniżenia Pana Jezusa i odarcia Go z wszelkiej godności dla wywyższenia grzesznego człowieka.


Uroczystą Eucharystię sprawowali: ks. Proboszcz i ks. Robert, który też głosił Słowo Boże. Młodzież z KSM-u złożyła życznia Kapłanom a Liturgiczna Służba Ołtarza w komplecie asystowała w bogatej liturgii.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)