Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła - Nabożeństwo dla chorych

W drugim dniu Nawiedzenia – w sobotę – 28 maja, już od wczesnych godzin rannych przy Figurze św. Michała gromadzili się nasi Parafianie na modlitwie osobistej. O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie ze św. Michałem Archaniołem dla ludzi starszych i chorych. Wielu naszych Parafian skorzystało z pomocy swoich bliskich i przybyło do naszego kościoła, aby polecić się opiece naszego Patrona. Kazanie w czasie Mszy św. wygłosił ks. Rafał Szwajca a po Mszy św. kapłani udzielali chorym i starszym błogosławieństwa przez nałożenie rak. Wielu uczestników tego Nabożeństwa ze wzruszeniem i łzami w oczach podchodziło do Figury św. Michała Archanioła i w żarliwej modlitwie polecało się Panu Bogu.

Zapamiętaj mnie (90 dni)