Niedziela Palmowa 2017

 

09.04.2017 r.

 

 

 1. Dzisiaj na początku każdej Mszy św. poświęcenie palm. Suma rozpocznie się przy Ołtarzu Polowym i stamtąd z poświęconymi palmami wyruszymy w procesji do kościoła parafialnego. Po południu o godz. 14.00 Droga Krzyżowa prowadzona przez Akcję Katolicką, zaś o godz. 15.00 Gorzkie Żale i Msza św. Dziś także można złożyć dobrowolną ofiarę do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. O godz. 12.45 młodzież wyjeżdża do Gorlic na Światowy Dzień Młodych.

 2. „Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Będą one przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie prowadzone w naszej Parafii.

 3. Jutro w naszej Parafii spowiedź wielkopostna. O godz. 8.30 Msza św. a potem spowiedź do godz. 12.00 z przerwą od godz. 10.30 do 11.00. Ciąg dalszy po południu od godz. 15.00 do godz. 18.00 z przerwą od godz. 16.30 do godz. 17.00. Zachęcamy Parafian do skorzystania jutro z sakramentu pokuty, by z czystym sercem świętować Zmartwychwstanie Pańskie. W czasie spowiedzi udzielana będzie Komunia św.

 4. Dzień jutrzejszy – 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat - katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wspominając tamte chwile, prośmy Pana Boga o to, abyśmy wreszcie uczyli się jako naród, wyciągać właściwe wnioski z każdej dotykającej nas lekcji historii.

 5. Msza św. we wtorek będzie rano o godz. 7.00 a w środę z Nowenną do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych będzie wieczorem o godz. 18.00.

 6. W Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa – Msza św. Wieczerzy Pańskiej – o godz. 18.00, po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00. Przy ołtarzu Matki Bożej będzie można złożyć ofiarę na świece.

 7. W Wielki Piątek o godz. 18.00 rozpoczniemy Drogę Krzyżową, którą kontynuować będziemy idąc uliczkami Binarowej i rozważając Mękę Chrystusa. Po Drodze Krzyżowej rozpocznie się Liturgia – rozważanie Męki Pańskiej, adoracja krzyża i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja w Bożym Grobie trwać będzie do godz. 22.00. Za ucałowanie krzyża możemy zyskać odpust zupełny. Ofiary składane przy krzyżu są przekazane na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Członków Ochotniczej Straży Pożarnej prosimy o podjęcie straży honorowej przy Bożym Grobie a także asystę w czasie Rezurekcji. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zachęcamy także do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. Postarajmy się ograniczyć oglądanie telewizji i słuchanie muzyki, aby głębiej przeżyć dzień śmierci naszego Pana.

 8. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz. 118.00, 11.00 i 12.00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 18.00. Tego dnia weźmy do kościoła ze sobą świece – odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.

 9. W Wielką Niedzielę o godz. 6.00 - procesja rezurekcyjna, a po niej Uroczysta Msza św. Wielkanocna. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.

 10. Zapraszamy do udziału w adoracjach Najświętszego Sakramentu:

 Wielki Czwartek

19.00 – 18.00 – Róże Różańcowe i Opiekunki rejonowe Caritas

218.00 – 21.00 – Akcja Katolicka oraz wszyscy chętni

21.00 – 22.00 – młodzież wraz z KSM

 

Wielki Piątek

8.00 – 9.00 – Ministranci i Lektorzy
9.00 – 18.00 – Pola Szarowicza

118.00 – 11.00 – Nadole – strona południowa

11.00 – 12.00 – Wygon i Potoki

12.00 – 13.00 – Nagórze – strona południowa

13.00 – 14.00 – Zielona Ulica

14.00 – 15.00 – Nagórze – strona północna

15.00 – 16.00 – Kurpiel i Lechowe Potoki

16.00 – 17.00 – Kamieniec i Wanatówka

17.00 – 18.00 – Nadole – strona północna

21.00 – 22.00 – KSM

 

Wielka Sobota

8.00 –   9.00 – Ministranci i Lektorzy

9.00 – 18.00 – Róże Różańcowe Niewiast

118.00 – 12.00 – Adoracja dla wszystkich

12.00 – 13.00 – uczniowie SP i Schola

13.00 – 14.00 – uczniowie Gimnazjum

14.00 – 15.00 – Róże Różańcowe Mężczyzn

15.00 – 16.00 – Maślakowice

16.00 – 17.00 – Rynek

17.00 – 18.00 – adoracja dla wszystkich i Akcja Katolicka

 

Szczegółowy program Nabożeństw i adoracji Wielkiego Tygodnia jest umieszczony w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej Parafii. 

 1. W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Będzie ona prowadzona przez Akcję Katolicką codziennie przed Mszą św. a w piątek przed Drogą Krzyżową.

 2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Ofiara zbierana na tacę będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 3. „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła i terenu wokół świątyni oraz za złożoną ofiarę. O posprzątanie kościoła na Triduum Paschalne proszeni są Parafianie z numerów: 126, 127, 125, 432 i 00 a na Wielkanoc: 129, 133, 134, 136 i 137.

 4. „Bóg zapłać” za złożoną ofiarę na ubezpieczenie i monitoring naszego kościoła z numeru: 268. Zachęcamy jeszcze pozostałe rodziny do włączenia się złożoną ofiarą w troskę o bezpieczeństwo naszego kościoła.

 5. Przy wyjściu z kościoła można zakupić świąteczne pocztówki z wizerunkiem Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

 6. Prasa religijna jest dziś bogata w różne tematy religijne i społeczne. Są też tematy kulinarne oraz o naszej Diecezji Rzeszowskiej. „Źródło” radzi natomiast, aby stosować wierzbę jako lekarstwo na ból i gorączkę. Jest jeszcze wiele innych równie ciekawych artykułów. Zachęcamy do czytania prasy religijnej.

 7. Okazja do spowiedzi świętej dla tych naszych Parafian, którzy przyjadą na Święta w ostatniej chwili – będzie po zakończonych nabożeństwach w Wielki Czwartek i Wielki Piątek wieczorem oraz w Wielką Sobotę w przerwach między kolejnymi błogosławieństwami pokarmów na stół wielkanocny.

 8. Na ostatnim zebraniu Rady Parafialnej omawiane były czekające nas wydarzenia i prace w naszej Parafii. Wydarzeniami religijnymi, które już są za nami były Rekolekcje Wielkopostne i Szkolne a razem z całą naszą Diecezją w tym roku świętujemy 25-lecie powstania Diecezji Rzeszowskiej – na ten temat w „Niedzieli Rzeszowskiej” ukazuje się cykl artykułów. Zachęcamy do czytania i interesowania się życiem naszego kościoła lokalnego. Z dziedziny materialnej zaplanowana jest w tym roku dalsza konserwacja wyposażenia ruchomego kościoła – konfesjonału oraz polichromii na ścianie zachodniej nawy, czyli za organami. Na te prace konserwatorskie otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z dotacji Urzędu Marszałkowskiego będzie przeprowadzona konserwacja polichromii dolnej partii ściany północnej w prezbiterium.

  W budżecie tego zadania jest przewidziany finansowy udział własny Parafii. W zależności od przyznanej dotacji z Urzędu Ochrony Zabytków zaplanowana jest konserwacja chóru w Kaplicy Aniołów Stróżów. Rozstrzygnięcie wniosków będzie ogłoszone w najbliższych dniach. W ostatnim czasie został obłożony okładziną z kamienia fundament przy budynku Organistówki. To inwestycja finansowana z kasy parafialnej. Nasza Parafia w najbliższym czasie złoży wniosek o dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  To projekt zbiorczy 17 Parafii z Małopolski pod nazwą: „Szlak Architektury Drewnianej – pieczą na autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych”. Nasza część tego projektu będzie dotyczyć remontu chodnika procesyjnego, odprowadzenia wody deszczowej, modernizacji i unowocześnienia systemu gaszenia mgłą wodną  oraz prac konserwatorskich części wyposażenia ruchomego kościoła. Koszt tych prac wyniesie ok. 600 tys. zł. Dofinansowanie unijne w tym projekcie wynosi 85 % kosztów zadania, czyli 15 % wyniosą koszty własne, które będziemy ponosić ale w finansowaniu tego zadania mamy obiecaną pomoc Burmistrza Biecza. Jeżeli ten projekt zostanie zakwalifikowany, to prace rozpoczną się najwcześniej w przyszłym roku. Po Wielkanocy będzie dostępna w sprzedaży książeczka pt. „ Trzy chóry muzyczne w zabytkowym kościele w Binarowej”, napisana przez naszego rodaka – ks. dr. Zbigniewa Bielamowicza.

  Jest ona także częścią wydawnictwa naszej diecezji pt. „Resovia Sacra”. Otrzymaliśmy od autora zgodę na publikację tej książki jako wydawnictwa naszej Parafii w celu popularyzacji naszego kościoła oraz odkrywania jego ciekawej historii. W najbliższym czasie będą także wykonywane prace przy plebańskich zabudowaniach gospodarczych za rzeką, tak aby zabezpieczyć je przed zniszczeniem i degradacją. Po przerwie spowodowanej użytkowaniem boiska przy starej szkole na materiały do budowy chodnika powróci możliwość parkowania tam samochodów. Prosimy zatem kierowców o bezpieczne korzystanie z tego parkingu – w niedziele i większe uroczystości. Zachęcamy nieustannie do ufnej modlitwy o błogosławieństwo Boże w pracach konserwatorskich i remontowych planowanych w tym roku.

 9. Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Z pomocą Bożej łaski i błogosławieństwa wejdźmy w przeżycia liturgii tego czasu, abyśmy mogli doświadczać przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziecka Bożego. Przeżywajmy ten czas w skupieniu, starajmy się uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenia w historii zbawienia. Niech nasz liczny udział w bogatej liturgii będzie okazją do zgłębiania Misterium Paschalnego. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)