Niedziela Palmowa - 2017

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Poświęcenie palm rozpoczynało każdą Eucharystię sprawowaną w tym dniu w naszej świątyni. Suma rozpoczęła się na Ołtarzu Polowym, gdzie ks. Robert poświęcił palmy a po odczytaniu Ewangelii o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy wyruszyliśmy w procesji do kościoła.

Zapamiętaj mnie (90 dni)