Odpust ku czci św. Michała Archanioła - 2016

Pamiętamy z nauki religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których w liturgii wspominamy 29 września, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi.

Dzień naszego Patrona – św. Michała Archanioła przeżywaliśmy w naszej Parafii wyjątkowo uroczyście. W tym roku gościliśmy z racji Odpustu Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka – biskupa pomocniczego Diecezji Przemyskiej, który pochodzi z naszej diecezji – z Malawy koło Rzeszowa. Ks. Biskup odprawił Sumę Odpustową, wygłosił Słowo Boże i przewodniczył Procesji Eucharystycznej. Wraz z Ks. Biskupem Sumę koncelebrowali: Ks. Dziekan naszego Dekanatu – ks. Prałat Czesław Stanaszek, ks. kanonik Zbigniew Ryznar, ks. Jacek Tomaszewski oraz nasi Rodacy – ks. Bogusław Augustowski i ks. Tomasz Mężyk. Dostojnego Gościa powitały dzieci, dorośli oraz ks. Proboszcz a w oprawę Mszy św. włączyła się nasza Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Młodzież z KSM-u. Społeczność naszej Szkoły godnie reprezentował Poczet Sztandarowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imieniem Króla Kazimierza Wielkiego w Binarowej.

Słowo Boże w czasie pozostałych Mszy św. głosił nasz wikariusz – ks. Robert Wiśniewski. Poranne Msze św. odprawiali duszpasterze Binarowscy wraz z ks. kan. Zbigniewem Ryznarem, a wieczornej Mszy św. przewodniczył o. Roman Grądalski ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, który przybył do nas wraz z grupą pielgrzymów.

Św. Michale, nasz Patronie – wstawiaj się za nami u Boga!

Zapamiętaj mnie (90 dni)