Pielgrzymka Dzieci I-Komunijnych do Tarnowca 2017

Dnia 31 maja dzieci z klasy III A i III B, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami udały się autokarem do Tarnowca aby uczestniczyć w pielgrzymce dziękczynnej za pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. W tej pielgrzymce uczestniczyły także szkolne Panie Wychowawczynie dzieci – Pani Katarzyna oraz Pani Alicja. Po przybyciu na miejsce cała grupa pielgrzymów udała się na Kalwarię Dzieci Nienarodzonych, aby podziękować Panu Bogu oraz Rodzicom za życie dzieci. Była też chwila złożenia symbolicznej stokrotki na cmentarzu dzieci nienarodzonych. Potem dzieci I-Komunijne przebrały swoje uroczyste stroje i wszyscy udali się do Sanktuarium – przed cudowną figurę Matki Bożej Tarnowieckiej. Po wspólnej modlitwie przed cudowną figurą dzieci zajęły swoje miejsca w oczekiwaniu na rozpoczęcie Eucharystii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, on też wygłosił kazanie a na zakończenie Mszy św. zawierzył Matce Bożej dzieci I-Komunijne. Po Mszy św. przy Sanktuarium był poczęstunek dla wszystkich uczestników a potem czas wolny, który zajęły zakupy  w odpustowych kramach. Potem udaliśmy się w powrotnej drodze do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Usłyszeliśmy ciekawą historię objawienia i wszyscy na kolanach obeszli cudowną Figurę Matki Bożej z osobistą intencją polecaną w cichej modlitwie. Potem udaliśmy się na Kalwarię Saletyńską, gdzie wysłuchaliśmy także ciekawego opowiadania a następnie po krótkim odpoczynku wszyscy powrócili do Binarowej. Dzień pielgrzymki był bogaty w przeżycia z modlitwą, śpiewem, radością i ciekawą przygodą.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)