Porządek Adoracji Triduum Paschalnego

PORZĄDEK ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W TRIDUM PASCHALNYM 2013 r.

 

 

Wielki Czwartek


19.00 – 20.00 – Róże Różańcowe i Opiekunki rejonowe Caritas
20.00 – 21.00 – Akcja Katolicka oraz wszyscy chętni
21.00 – 22.00 – młodzież wraz z KSM

 

 

Wielki Piątek


8.00 – 9.00 – Ministranci i Lektorzy
9. 00 – 10.00 – Pola Szarowicza
10.00 – 11.00 – Nadole – strona południowa
11.00 – 12.00 – Wygon i Potoki
12.00 – 13.00 – Nagórze – strona południowa
13.00 – 14.00 – Zielona Ulica
14.00 – 15.00 – Nagórze – strona północna
15.00 – 16.00 – Kurpiel i Lechowe Potoki
16.00 – 17.00 – Kamieniec i Wanatówka
17.00 – 0.00 – osoby, które nie biorą udziału w Drodze Krzyżowej
20.00 – 21.00 – Nadole – strona północna
21.00 – 22.00 – KSM

 

 

Wielka Sobota


8.00 – 9.00 – Ministranci i Lektorzy
9.00 – 10.00 – Róże Różańcowe Niewiast
10.00 – 12.00 – adoracja dla wszystkich
12.00 – 13.00 – uczniowie SP i Grupa Misyjna
13.00 – 14.00 – uczniowie Gimnazjum
14.00 – 15.00 – Róże Różańcowe Mężczyzn
15.00 – 16.00 – Maślakowice i Rynek
16.00 – 17.00 – adoracja dla wszystkich i Akcja Katolicka

 

 

MODLITWY:

 

Rozmyślanie, Cząstka Różańca św., Litania

Pieśni Eucharystyczne oraz do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wszystko na większą chwałę Bożą!

Zapamiętaj mnie (90 dni)