Wizyta Ministra MSWiA

W piątek 9 sierpnia nasz kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła  zwiedził Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewętrznych i Administracji. W spotkaniu uczestniczyli także: Pani Urszula Niemiec - Burmistrz Biecza, Pan Janusz Gubernat - Zastępca Burmistrza Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz - Starosta Gorlicki, Pan Bogumił Kawa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, ks. Mariusz Godek - Wikariusz w Binarowej, Pani Małgorzata Nalepa - Przewodnik kościoła w Binarowej oraz pozostali Goście.

 

Pan Minister zwiedził świątynię i został poinformowany o dotychczas przeprowadzonych pracach remontowo-konserwatorskich. Następnie Goście udali się nad brzeg potoku Sitniczanka i zostali zapoznani z planowanymi pracami dotyczącymi rzeki. Pan Minister obiecał pomoc w przeprowadzeniu regulacji potoku i ochrony przed skutkami powodzi.

 

Ks. Proboszcz w imieniu całej Parafii złożył podziękowanie Panu Ministrowi za życzliwość i pomoc finansową na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w naszym kościele.

Zapamiętaj mnie (90 dni)