Wybory do Parlamentu

W niedzielę 9 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Katolik nie powinien wobec wyborów przyjmować postawy „mnie to wszystko jedno". Udział w wyborach jest wyrazem odpowiedzialności. Kościół nie wskazuje ani konkretnych osób, ani partii. Ale katolicy powinni rozważyć w sumieniu, na kogo oddać głos, kto na niego zasługuje. Nigdy nie wolno głosować na kogoś, kto popiera zło. W przeciwnym wypadku staje się za to zło współodpowiedzialny. Dlatego trzeba się dowiedzieć, jakie jest stanowisko kandydata, w najważniejszych kwestiach moralnych i społecznych, czy kandydat jest za obroną życia, za obroną słabych i bezbronnych, za poszanowaniem godności każdego człowieka. W skrajnych sytuacjach wyborca może nikogo nie wskazywać.

 

Wielu pyta: gdzie można znaleźć informacje, który z kandydatów naszego okręgu jest za ochroną życia nienarodzonych a przeciw in vitro, czy przywilejami dla homoseksualistów?

 

Podpowiedź można znaleźć w Internecie, na stronie: http://sprawdzposla.pl/ . Wystarczy wyszukać tylko nasz okręg wyborczy i już ukaże nam się ramka z listą posłów i ich głosowań w ważnych kwestiach moralnych.

 

Jest też inna strona: http://latarnik.info/  stworzona przez katolików z Warszawy, gdzie można także zapoznać się z kandydatami i ich stanowiskiem w istotnych sprawach moralnych i społecznych.

 

Swoje obawy, wątpliwości i niepokoje przedstawmy Bogu i prośmy Go o światło.

Zapamiętaj mnie (90 dni)