Życzenia na Boże Narodzenie

 

Drodzy Parafianie, Rodacy i Przyjaciele naszej Parafii!

Z pokorą pochylamy się przed tajemnicą Boga Żywego. Nasze ludzkie szczęście i problemy, pytania i przeczucia, nasza radość i ból szukają odpowiedzi i rozwiązania w tej Świętej Nocy, kiedy to ludzkość usłyszała: „Zwiastuję wam radość wielką ... narodził się wam Zbawiciel”. On przychodzi do każdego i chce pozostać z pełnią życia, prawdy i miłości. On oczekuje, że go rozpoznamy, uznamy i przyjmiemy. Bóg po to narodził się jako człowiek – aby każdy mógł narodzić się na nowo jako Dziecko Boże. Życzymy, by Święta Bożego Narodzenia pozwoliły Wam na nowo odczuć obecność Zbawiciela, który przychodzi do nas. Niech Jego narodzenie zagości w Waszych sercach i niech trwa.

 

Duszpasterze z Binarowej

Zapamiętaj mnie (90 dni)