Chrzty 2019

Nowo ochrzeczeni parafianie

Ignacy

Ś.

Julia

Zofia R.

Oliwia

Elżbieta R.

Alicja

Weronika F.

Ignacy

A - K.

Zapamiętaj mnie (90 dni)