Chrzty 2019

Nowo ochrzeczeni parafianie

Brak zapisanych nowoochrzczonych dzieci.

Zapamiętaj mnie (90 dni)