Chrzty 2019

Nowo ochrzeczeni parafianie

Ignacy

Ś.

Julia

Zofia R.

Oliwia

Elżbieta R.

Alicja

Weronika F.

Ignacy

A - K.

Szymon

Piotr W.

Kamila

Maria B.

Antonina

Samanta M.

Julia

Maria K.

Liliana

Aniela T.

Marcel

Paweł B.

Julia

Anna N.

Marcel

F.

Zapamiętaj mnie (90 dni)