Prezentacja odnowionych organów 2013

W I Niedzielę Adwentu – 1 grudnia odbyła się prezentacja odnowionych organów w naszym kościele. Dokonali jej: ks. dr Andrzej Widak – dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie oraz Pan dr Tomasz Zając – z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie. Ks. dyrektor wygłosił prelekcję na temat historii organów w naszym kościele oraz o organowej muzyce barokowej. Ciekawostką było zaprezentowanie głosów oraz muzycznych możliwości odnowionego instrumentu organowego. Pan dr Tomasz Zając w czasie Mszy św. wykonał kilka organowych utworów muzycznych a po Mszy św. odbył się krótki koncert muzyczny. W prezentacji organów uczestniczył także Pan Paweł Ziaja, który był wykonawcą remontu organów a także pracownicy Urzędu Ochrony Zabytków z Delegatury w Nowym Sączu, którzy kilka dni wcześniej dokonali komisyjnego odbioru wykonanych prac remontowych i konserwatorskich. W tej komisji uczestniczył także Diecezjalny Konserwator Zabytków z Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie – ks. Franciszek Dziedzic.

Prezentacja odnowionych organów była okazją do zdobycia ciekawych wiadomości o muzyce liturgicznej i organowej oraz wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i ludziom zaangażowanym w wykonane prace.


Relacja w Radio VIA o prezentacji organów w Binarowej

Zapamiętaj mnie (90 dni)