Podziękowanie za Bierzmowanie uczniów klasy VIII i III Gimnazjum - 2019

8 maja 2019 r. nasi Parafianie – uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum, w bieckiej Farze przez posługę J. E. Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego otrzymali sakrament bierzmowania. W Niedzielę Dobrego Pasterza w czasie Mszy św. o godz. 11.00 nowo bierzmowani dziękowali za łaskę Ducha Świętego. Mszy św. przewodniczył ks. Robert, który na zakończenie Eucharystii wręczył naszym młodym Parafianom „laurkę” z Modlitwą Pańską napisaną w kilku językach jako zachętę do gorliwej i regularnej modlitwy. Ks. Proboszcz pogratulował młodzieży przyjęcia sakramentu bierzmowania, zachęcał do rozwijania otrzymanych darów Ducha Świętego i życzył błogosławieństwa Bożego w dalszej nauce.

Zapamiętaj mnie (90 dni)