Ukończono konserwację Sądu Ostatecznego

Z radością informujemy, że zakończyły się prace przy polichromii z przedstawieniem Sądu Ostatecznego. 7 grudnia br. odbyła się komisja konserwatorska z udziałem pracowników Służby Ochrony Zabytków z Nowego Sącza.  Stwierdzono, że prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską i udzielonymi zezwoleniami. Prace wykonała Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki STAWOWIAK z Nowego Sącza i zostały w całości sfinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Galeria przedstawia fotografie polichromii Sądu Ostatecznego po konserwacji.

Zapamiętaj mnie (90 dni)