Nowy Plan lekcji w Szkole

Na prośbę Pani Dyrektor naszej Szkoły przekazujemy informację o nowym Planie lekcji, który będzie obowiązywał od 2 marca. Jest on umieszczony na stronie internetowej naszej Szkoły oraz wywieszony na drzwiach wejściowych do Szkoły. Pani Dyrektor prosi o zapoznanie się z nim i rozpoczęcie drugiego semestru według tego planu.

 

Link do strony internetowej ZSP Binarowa 

Zapamiętaj mnie (90 dni)