Odwiedziny św. Mikołaja - 2016

Wszystkie dzieci, szczególnie te grzeczne, co roku czekają na spotkanie ze św. Mikołajem. Miło jest poinformować, że ten ważny Święty, w tym roku przybył do naszej Parafii już 3 grudnia – w sobotnie popołudnie, aby spotkać się w dziećmi i młodzieżą naszej Parafii z grup duszpasterskich. Święty Biskup otrzymał relację od duszpasterzy binarowskich i zwracając się do dzieci i młodzieży podziękował im za udział w spotkaniach i dobro wnoszone w życie naszej Parafii oraz zachęcił do dalszej gorliwości. Potem Święty Mikołaj rozmawiał z dziećmi i młodzieżą, rozdawał także słodkie upominki. Także binarowscy duszpasterze otrzymali od św. Mikołaja prezenty. Wspólny śpiew i radość wyrażały miłą i serdeczną atmosferę. Na zakończenie wszyscy zebrani dziękowali Świętemu Biskupowi  za wizytę i spotkanie i zapraszali już na spotkanie za rok. Zatem św. Mikołaju – do zobaczenia!

Zapamiętaj mnie (90 dni)