Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

Rok Szkolny 2015/16 dobiegł końca. Wysiłek uczniów i nauczycieli ofiarowaliśmy Panu Bogu w czasie Mszy św. odprawianych na zkończenie roku nauki. W czwartek - 23 czerwca w kościele modlili się uczniowie klasy III Gimnazjum ze swoimi rodzicami i nauczycielami a w piątek - 24 czerwca została odprawiona Msza św. na zakończnenie Roku Szkolnego. Dla uczniów Gimnazjum kazanie wygłosił ks. Robert a w piątek - ks. Proboszcz. Modliliśmy się także o szczęśliwe wakacje i bezpieczny odpoczynek. A po wakacjach czeka nas nowy Rok Szkolny!

Zapamiętaj mnie (90 dni)