Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

100 rocznica urodzin ks. prof. Juliana Michalca - 2022

100 rocznica urodzin ks. prof. Juliana Michalca.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Sumie została odprawiona Msza św. za pochodzącego z naszej Parafii śp. ks. prof. Juliana Michalca – z okazji 100 rocznicy jego urodzin. Ks. Julian Michalec urodził się 3 czerwca 1922 r. w Binarowej. Był trzecim dzieckiem Jana Michalca i Bronisławy z domu Lenard. Został ochrzczony w kościele w Binarowej 5 czerwca 1922 r. Ks. Julian Michalec to jedna z najwybitniejszych postaci pochodząca z naszej miejscowości. To gorliwy kapłan, zasłużony dla diecezji przemyskiej oraz miasta Wrocławia. W Przemyślu, w trudnych warunkach komunistycznej indoktrynacji, zajmował się młodzieżą szkół średnich. Jako katecheta miał niekwestionowany autorytet i cieszył się wśród młodzieży ogromną popularnością. Po oskarżeniach i akcji zniesławienia go przez komunistyczną władzę przeniósł się do Wrocławia. Wiele dobra czynił przez wygłaszane kazania – cenione przez inteligencję i ludzi prostych. Swoją służbę kaznodziejską pełnił przede wszystkim we wrocławskiej katedrze oraz w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku, gdzie przez kilkanaście lat był proboszczem. Mimo upływu czasu wielu jego uczniów zachowuje pamięć o swoim duszpasterzu i obchodzi rocznice z nim związane. Niedzielną uroczystość zorganizowała Pani Anna Szałyga-Kuźma a do naszej Parafii przybyli inni uczniowie ks. Julina Michalca: Państwo Bogumiła i Jerzy Dziurdzińscy, Pani Marta Wiśniewska, Pani Wanda Polej, Pan Mariusz Piętka i Pan Marian Kuźma. Na początku Mszy św. przybyli Goście zostali powitani przez ks. Proboszcza a Pani Bogumiła przedstawiła życiorys i zasługi ks. Juliana. Na zakończenie Mszy św. Goście otrzymali binarowskie pamiątki. Po zakończonej Mszy św. nasi Goście udali się do domu rodzinnego ks. Juliana i spotkali się z przedstawicielami jego Rodziny.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.