Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Nekrologi

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Władysława

Bajorek

1935-01-02

2020-10-26

Anna Ernesta

Michalec

1941-11-18

2020-10-26

Czesław Michał

Juruś

1942-01-09

2020-10-20

Czesław

Nalepa

1943-01-04

2020-10-18

Stanisław Franciszek

Grzyb

1935-10-07

2020-09-01

Zofia

Soczek

1928-07-11

2020-07-22

Łucja Zofia

Świerczek

1941-08-13

2020-07-14

Katarzyna

Wszołek

1929-08-28

2020-06-26

Janina

Staniec

1925-08-05

2020-06-08

Sylwester

Juruś

1977-05-22

2020-05-19

Franciszka

Radwan

1940-01-19

2020-05-09

Józefa

Wanat

1932-02-11

2020-04-27

Józef

Łyszczarz

1932-07-14

2020-04-10

Roman

Szarowicz

1970-10-26

2020-04-06

Grażyna

Juruś

1954-04-17

2020-03-29

Maria

Mleczko

1930-03-19

2020-03-06

Anna

Stanula

1921-10-31

2020-01-31

Ksawery

Bielamowicz

2020-01-31

2020-01-31

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.