Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Nekrologi

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Adolf Władysław

Kozieł

1939-07-12

2022-12-10

Edward

Kurowski

1968-06-08

2022-12-04

Helena Anna

Przybyło

1938-01-16

2022-12-01

Mieczysław

Szary

1937-12-04

2022-11-25

Eugeniusz Franciszek

Rutana

1939-07-16

2022-11-20

Helena Genowefa

Ryndak

1947-10-06

2022-11-19

Tadeusz

Sendecki

1946-12-24

2022-10-28

Janusz Michał

Lenard

1979-05-27

2022-10-16

Janusz

Świerczek

1971-01-20

2022-09-22

Stanisława

Juruś

1934-03-26

2022-09-01

Anna

Bajorek

2022-08-31

2022-08-31

Barbara

Szarowicz

1938-02-15

2022-08-09

Kazimierz

Duran

1928-03-03

2022-07-06

Władysława

Kosiek

1948-03-20

2022-07-03

Izydora Jadwiga

Michalec

1946-07-25

2022-06-24

Stanisław

Liana

1947-11-02

2022-05-27

Stanisław Władysław

Drożdż

1940-01-02

2022-05-04

Emilia Barbara

Bugno

1939-11-27

2022-05-04

Edward Tadeusz

Mleczko

1962-04-01

2022-04-16

Jan Stanisław

Krupczak

1939-04-15

2022-03-19

Barbara Anna

Sendecka

1946-09-04

2022-02-20

Jan Antoni

Lenard

1943-06-24

2022-02-19

Stanisława Józefa

Rutana

1957-03-19

2022-02-11

Anna Maria

Lech

1941-07-21

2022-01-09

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.