Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Nekrologi

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Władysława Anna

Grzyb

1934-07-25

2021-10-08

Stanisław Tadeusz

Gawlik

1960-07-18

2021-09-10

Konrad

Mika

2021-08-21

2021-08-21

Bogusława Anna

Kozień

1958-05-22

2021-06-18

Maria Helena

Wanat

1933-07-28

2021-05-20

Genowefa

Rutana

1925-07-18

2021-04-25

Piotr Michał

Pilch

1962-09-17

2021-04-21

Eugenia

Potyrała

1935-10-30

2021-04-15

Andrzej Józef

Karp

1966-10-19

2021-04-13

Kinga Barbara

Kamińska

1990-11-26

2021-01-19

Barbara Julia

Ciszewska

1943-02-18

2021-01-10

Stanisław

Radwan

1939-07-22

2021-01-03

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.