Biały Tydzień 2018

Po przyjęciu I Komunii św. dzieci z klasy III przeżywały „Biały Tydzień”. Każdego dnia duszpasterze binarowscy wygłaszali dla dzieci okolicznościowe kazanie o uczestniczeniu we Mszy św. a dzieci chętnie angażowały się i zgłaszały do odpowiedzi. Dzieci w czasie „Białego Tygodnia” odnowiły  przyrzeczenia chrzcielne przy chrzcielnicy swojego chrztu a ważnym gestem był znak krzyża uczyniony wodą chrzcielną. Odbyło się także poświęcenie modlitewników i różańców. Miłym wydarzeniem było poświęcenie medalików, które potem swoim dzieciom nałożyły zgromadzone mamy a dzieci dziękowały im serdecznym uściskiem. Był też dzień złożenia przyrzeczeń abstynenckich i obietnicy I Piątków miesiąca. Dzieci miały też okazję pomóc dzieciom I-Komunijnym żyjącym w krajach misyjnych przez ofiarę złożoną w symbolicznych kopertkach.

W „Białym Tygodniu” uczestniczyły nie tylko dzieci I-Komunijne ale także ich rodzice oraz dzieci z innych klas i dorośli. To dni podziękowania Jezusowi Eucharystycznemu za to że przychodzi do naszych serc.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)