Boże Ciało - 2015

4 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św, którą koncelebrowali miejscowi kapłani oraz o. Dariusz Niemiec, nasz rodak pracujący we Włoszech. Po Mszy św. odbyła się Procesja Eucharystyczna do czterech Ołtarzy. W tym roku udaliśmy się z Procesją w Nagórze. Ołtarze były przygotowane przy domach: Pani Antoniny Przybycień, Pani Janiny Wszołek, Pani Zofii Roman i przy remizie OSP. W Procesji asystowała oprócz Liturgicznej Służby Ołtarza Straż Pożarna z Binarowej, dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwonkami oraz licznie zgromadzeni Parafianie. Nad bezpieczeństwem na drodze zapewniła czuwała Policja z Biecza.

Zapamiętaj mnie (90 dni)