Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Dotacje dla Parafii w Binarowej w 2021 roku

Dotacje dla Parafii w Binarowej w roku 2021.

 

W roku 2021 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Binarowej realizuje następujące zadania z zakresu prac remontowo-konserwatorskich z udziałem środków publicznych:

 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

Tytuł zadania:

Binarowa, kościół pw. Św. Michała Archanioła, zakrystia (XVII w.): konserwacja malowideł ściennych i polichromowanych szaf zakrystyjnych

Koszt zadania: 230 000,00 zł, dotacja: 230 000,00 zł

 

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tytuł zadania:

BINAROWA, kościół pw. św. Michała Archanioła - remont instalacji elektrycznej, montaż wyłącznika ppoż, wykonanie zasilania z sieci energetycznej

Koszt zadania: 80 712,99 zł, dotacja: 38 000,00 zł, udział Parafii: 42 712,99 zł

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Tytuł zadania:

Binarowa, kościół pw. św. Michała Archanioła, ok. 1500 r., konserwacja drewnianego, polichromowanego sakramentarium z XVII w. w zakrystii

Koszt zadania: 24 445 zł, dotacja 24 000,00 zł, udział Parafii: 445,00 zł

 

Stowarzyszenie Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO

Tytuł zadania:

Prace konserwatorskie przy obrazach sztalugowych na płótnie w drewnianych ramach (ok. 1725 r.): św. Jan, św. Kazimierz Królewicz z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej:

Koszt zadania: 12 040 zł, dotacja: 6 000,00 zł, udział Parafii 6 040,00 zł

 

Powiat Gorlicki

Tytuł zadania:

Konserwacja obrazu sztalugowego św. Łukasz – na płótnie w drewnianej ramie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej

Koszt zadania: 10 350,00 zł, dotacja: 5 000,00 zł, udział Parafii: 5 350,00 zł

 

Urzędom oraz instytucjom, które pomagają w realizowanych pracach remontowo-konserwatorskich oraz Osobom, które wspierają starania w pozyskiwaniu środków finansowych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła składa serdeczne podziękowanie: „Bóg zapłać!”.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.