Dziękczynienie za profesję brata Jana Augustowskiego

W niedzielę – 7 czerwca, w czasie Mszy św. o godz. 11.00 przeżywaliśmy dziękczynienie za wieczyste śluby zakonne naszego rodaka – brata Jana Augustowskiego. W tej uroczystości uczestniczyli nowicjusze w z Klasztoru Franciszkanów Konwentualnych z Kalwarii Pacławskiej wraz ze swoim opiekunem – o. Dariuszem, który w czasie Mszy św. wygłosił Słowo Boże. Byli także obecni nasi kapłani rodacy: o. Dariusz Niemiec, ks. Krzysztof Bochenek, którzy przewodniczył Eucharystii, ks. Piotr z Warszawy oraz ks. Proboszcz. Po kazaniu – brat Jan Augustowski ponowił na ręce o. Dariusza śluby zakonne wobec wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni. Wieczystą profesję zakonną brat Jan złożył 4 października 2014 roku w Kalwarii Pacławskiej a dzisiaj w naszej Parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za powołanie naszego Rodaka. Po Mszy św. odbyła się procesja Eucharystyczna z racji trwającej Oktawy Uroczystości Bożego Ciała.

Zapamiętaj mnie (90 dni)