I dzień Rekolekcji Szkolnych

Rekolekcje Szkolne w tym roku odbywają się w dniach 27 – 29 marca. Prowadzi je ks. Rafał Brej – wikariusz z Lipinek.

W pierwszym dniu Rekolekcji Szkolnych ks. Rafał na przykładzie drużyny piłkarskiej zwracał uwagę dzieci i młodzieży na zaangażowanie się w drużynę, której trenerem jest Pan Jezus. Była też katecheza na temat Zacheusza, który usłyszał o Panu Jezusie, chciał się z Nim spotkać, potem Go pokochał i wyznawał wiarę swoim życiem. Ks. Rafał razem ze scholą i uczestnikami zaśpiewał także kilka piosenek religijnych. Potem polało się trochę wody ale rozłożony parasol przypominał nam, że Jezus chroni nas przed złem. Był też przykład na to, że ten, kto kocha bliźniego, ten także kocha Pana Boga.

Na zakończenie wszyscy otrzymali błogosławieństwo oraz zaproszenie na drugi dzień Rekolekcji Szkolnych.

Zapamiętaj mnie (90 dni)