Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Konkurs Biblijny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Binarowej

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Rzeszowskiej zorganizowało Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii według św. Łukasza dla dzieci szkół podstawowych pt.  „Posłani w pokoju Chrystusa”.

 

Dzieci z klas od I do IV miały za zadanie wykonać pracę plastyczną, w której należało zaprezentować jeden wybrany przez siebie temat: Zwiastowanie NMP, Pasterze u żłóbka, Przepowiadanie Jana Chrzciciela, Posłanie Dwunastu oraz Jezus i małe dzieci.

 

Do Konkursu Biblijnego w roku szkolnym 2021/2022 przystąpili także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej.

 

W dniu 12 stycznia 2022 r. Komisja Szkolna, wyznaczona przez Panią Dyrektor naszej Szkoły oceniła prace plastyczne.

 

Do oceny zostało przedstawione 7 prac uczniów z klas I-II. Komisja Szkolna przyznała następujące miejsca:

I – Adam Szurkiewicz

II – Lena Kaleta

III – Dawid Król

Wyróżnione prace uczniów z klasy I-II zostały wysłane do oceny na etap diecezjalny.

 

Następnie Komisja Szkolna oceniła prace przygotowane przez uczniów z klas III-IV.

 

Do oceny zostało przedstawione 6 prac uczniów z klas III-IV. Komisja Szkolna przyznała następujące miejsca:

I – Robert Kaleta

II – Małgorzata Kawa

III – Justyna Wojnarowicz

Wyróżnione prace uczniów z klas III-IV zostały wysłane do oceny na etap diecezjalny.

 

Diecezjalna Komisja Konkursowa w dniu 21 stycznia br. opublikowała wyniki etapu diecezjalnego.

 

Wyniki etapu diecezjalnego

 

Gratulujemy wszystkim uczniom z klas I-IV, którzy uczestniczyli w Konkursie Biblijnym – zaangażowania, posiadanych talentów i ciekawej przygody.

Dziękujemy Nauczycielom, którzy pracowali w Komisji Szkolnej oceniającej prace Uczniów naszej Szkoły!

 

Zapraszamy do oglądnięcia prac plastycznych wykonanych przez uczniów z klas I-IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej!

 

W dniu 9 lutego 2022 r. obędzie się Konkurs Biblijny w etapie szkolnym dla uczniów z klas V – VIII.

Będzie one polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytania sformułowane w teście wyboru oraz testach uzupełnień. 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.