Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Konserwacja malowideł ściennych i polichromowanych szaf zakrystyjnych - 2021

Dotacja udzielona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku 2021 umożliwiła zrealizowanie konserwacji techniczno-estetycznej malowideł na ścianie południowej, fragmencie ściany północnej, szafy zakrystyjnej z falistym zwieńczeniem oraz szafy zakrystyjnej dwudrzwiowej. Prace konserwatorskie zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, według zatwierdzonego programu. Całość prac wykonano zgodnie ze sztuką konserwatorską, co potwierdza odrębny Protokół, dołączony do składanego raportu. Dzięki temu zostały podniesione walory historyczne, estetyczne i użytkowe kościoła wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zrealizowane zadanie jest efektem owocnej współpracy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Binarowej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego dla przyszłych pokoleń.

 

(fragmenty raportu złożonego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 

Fotografie wykonała dr Gabriela Stawowiak

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.