Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Konserwacja malowideł w zakrystii - 2020

Konserwacja malowideł w zakrystii

 

"Prace konserwatorskie miały na celu zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie materialnego dziedzictwa kulturowego świątyni wpisanej na Listę UNESCO, realizowane przez kontynuację konserwacji cennych malowideł z XVII w. pokrywających ścianę zachodnią, parapet chóru, strop zakrystii oraz ponowną ekspozycję i udostępnienie na potrzeby kultu oraz turystyki cennych zabytków. W trakcie zrealizowanego zadania wykonano całość prac wyszczególnionych w Umowie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wykonania w roku 2020.

W ramach zadania została wykonana konserwacja malowideł znajdujących się w zakrystii kościoła (II etap). Prace przy malowidłach polegały na podklejeniu zaprawy, pasków i warstwy malarskiej, oczyszczeniu warstwy malarskiej z zabrudzeń, zaplamień i wadliwych retuszy, utrwaleniu malowideł, impregnacji owadobójczej i wzmacniającej drewnianego podłoża. Następnie uzupełniono ubytki: drewna, pasków, zaprawy i warstwy malarskiej metodą punktowania kreską na podlawowaniu wzdłuż słojów drewna.

Dotacja udzielona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020 umożliwiła zrealizowanie konserwacji technicznoestetycznej malowideł na ścianie zachodniej, parapecie chóru oraz stropie zakrystii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. Prace konserwatorskie zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, według zatwierdzonego programu. Całość prac wykonano zgodnie ze sztuką konserwatorską, co potwierdza odrębny Protokół, dołączony do składanego raportu. Dzięki temu zostały podniesione walory historyczne, estetyczne i użytkowe kościoła wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zrealizowane zadanie jest efektem owocnej współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Binarowej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego dla przyszłych pokoleń".

 

(fragmenty raportu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 

Fotografie wykonała dr Gabriela Stawowiak

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.