Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Konserwacja obrazów sztalugowych w drewnianych ramach (ok. 1725 r.): św. Jan, św. Kazimierz - 2021

W ramach zadania została zrealizowana konserwacja techniczna i estetyczna obrazów sztalugowych na płótnie w drewnianych ramach: św. Jan i św. Kazimierz Królewicz (ok. 1725 r.) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej. Prace przy obrazach polegały na usunięciu werniksów i retuszy oraz nieprofesjonalnych napraw. Zostały podklejone odspojenia zaprawy i warstwy malarskiej a istniejące nawarstwienia zostały poddane konsolidacji na stole niskociśnieniowym. …………….. Konserwacja techniczna ram objęła odczyszczenie, impregnację owadobójczą i wzmacniającą, uzupełnienie ubytków drewna, podklejenie odspojeń, uzupełnienie ubytków zaprawy i izolację kitów. Konserwacja estetyczna ram objęła: uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej oraz werniksowanie. Zrealizowane zadanie jest efektem owocnej współpracy Stowarzyszenia LOT „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Binarowej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego dla przyszłych pokoleń.

 

(Fragmenty prawozdania złożonego w Stowarzyszeniu Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce)

 

Fotografie wykonała dr Gabriela Stawowiak

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.