Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Konserwacja obrazu sztalugowego św. Łukasz w drewnianej ramie - 2021

W ramach wykonanego zadania została zrealizowana konserwacja obrazu sztalugowego św. Łukasz, na płótnie w drewnianej ramie (ok. 1725 r.). Prace przy obrazie polegały na usunięciu werniksów i retuszy oraz nieprofesjonalnych napraw. ……….. Następnie o Konserwacja techniczna ramy objęła odczyszczenie, impregnację owadobójczą i wzmacniającą, uzupełnienie ubytków drewna, podklejenie odspojeń, uzupełnienie ubytków zaprawy i izolację kitów. Konserwacja estetyczna ramy objęła: uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej oraz werniksowanie. Prace konserwatorskie zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, według zatwierdzonego programu. Całość prac wykonano zgodnie ze sztuką konserwatorską, co potwierdza odrębny Protokół, dołączony do składanego raportu. Dzięki temu zostały podniesione walory historyczne, estetyczne i użytkowe kościoła wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zrealizowane zadanie jest efektem owocnej współpracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Binarowej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego dla przyszłych pokoleń.

 

 

(Fragmenty sprawozdania złożonego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach)

 

Fotografie wykonała dr Gabriela Stawowiak

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.