Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena (XVIII w.) z kapliczki przy kościele

Konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przy kościele

 

„Celem zadania, poprzez zabiegi z zakresu konserwacji techniczno-estetycznej jest zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz poprawa stanu zachowania cennego zabytku światowego dziedzictwa kulturowego. Planowana konserwacja przywróci rzeźbie właściwy wyraz estetyczny oraz poprawi znacząco jej stan techniczny”.

 

„Barokowa rzeźba drewniana polichromowana (150x55X40 cm), na prostopadłościennej podstawie, umieszczona jest w kapliczce przy ogrodzeniu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Binarowej. Św. Jan Nepomucen ukazany został frontalnie, w kontrapoście, z lewą nogą wysuniętą do przodu. Prawą ręką ujmuje krucyfiks wsparty o ramię, a lewą gałązkę palmy i księgę. Głowa świętego pochylona jest nieznacznie w prawo, w kierunku Ukrzyżowanego. Kapłan ubrany jest w czarny biret i sutannę, białą rokietę z nałożoną czerwoną stułą oraz czerwono -niebieski, gronostajowy mantolet zawiązany na piersiach ugrowym sznurem. Szaty ukształtowane zostały z dynamicznych, ostro ciętych fałdów. Nie zachowały się żadne informacje źródłowe dotyczące obiektu, jego historię można będzie odtworzyć jedynie na podstawie badań konserwatorskich. Rzeźba nosi ślady uzupełnień, przemalowań i retuszy, które można wiązać z kolejnymi odnowieniami świątyni binarowskiej, mającymi miejsce w XIX i XX w”.

 

(fragmenty Wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w roku 2020)

 

Fotografie wykonała dr Gabriela Stawowiak

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.