Liturgia Wielkiego Czwartku - 2015

Przygotowani przez 40-dniową pokutę rozpoczynamy Triduum Paschalne – święte dni męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego.  Na ostatniej wieczerzy zasiadło z Jezusem do stołu tylko 12 wybranych apostołów – dziś jesteśmy wszyscy zaproszeni przez Jezusa.

Ustanawiając tę nową ofiarę, Jezus nakazał ją powtarzać apostołom i ich następcom – biskupom i kapłanom. Dlatego dziś szczególnie dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, ponieważ przez nie wierni wszystkich czasów i miejsc mogą zasiąść pojednani do przyjacielskiej uczty ze swoim Bogiem.  

Dziś tabernakulum naszego kościoła jest puste, abyśmy przez chwilę poczuli, jak bardzo samotni bylibyśmy bez tej obecności i abyśmy na nowo zapragnęli adorować naszego Pana w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystą Eucharystię sprawowali: ks. Proboszcz i ks. Mariusz, który też głosił Słowo Boże. Młodzież z KSM-u złożyła życznia Kapłanom a Liturgiczna Służba Ołtarza w komplecie asystowała w bogatej liturgii.

Zapamiętaj mnie (90 dni)