Liturgia Wielkiego Czwartku - 2017

 

W Wielki Czwartek, z Chrystusem i Apostołami w Wieczerniku jesteśmy świadkami ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Wpatrujemy się w Boskiego Mistrza i słuchamy Jego nauki, aby lepiej rozumieć, czym jest ta szczególna służba Panu Bogu. Zgromadzonym w Wieczerniku Apostołom Chrystus przekazuje moc uobecniania Jego Ofiary, aby wierzący mogli w niej uczestniczyć po wszystkie wieki, aż do skończenia świata. Przyjmując chleb, który staje się Jego Ciałem, i wino, które staje się Jego Krwią, jesteśmy uczestnikami Ofiary z życia i śmierci Syna Bożego składanej na Golgocie.

Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej sprawowali duszpasterze binarowscy. Uczestniczyło w niej bardzo wielu Parafian. Słowo Boże wygłosił ks. Robert. Po Mszy św. i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy rozpoczęła się adoracja. Dzisiejsze czuwanie przy Eucharystycznym Chrystusie zakończyła adoracja poprowadzona przez młodzież z parafialnego KSM-u.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)