Liturgia Wielkiego Czwartku 2018

Liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy celebrowanie świętego Triduum Paschalnego. Ta jedna uroczystość, trwająca trzy doby, stanowi centrum roku liturgicznego. W niej upamiętniamy największe tajemnice naszej wiary, wydarzenia, które wcielony Syn Boży podjął dla naszego zbawienia. Rozważamy i bierzemy udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa, czyli Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

W Wielki Czwartek, nasze myśli kierujemy do Wieczernika, gdzie nasz Pan ustanowił sakrament Eucharystii. W niej zawiera się cała tajemnica naszego odkupienia. W każdej Mszy Świętej uczestniczymy w tej samej Ofierze i Uczcie Chrystusa. Dziś także wyrażamy naszą wdzięczność Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, za dar sakramentu kapłaństwa, ustanowionego w służbie Eucharystii i innych sakramentów.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)