Liturgia Wielkiego Czwartku 2019

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy święte Triduum Paschalne, w czasie którego z wiarą pochylamy się nad tajemnicami męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Msza Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką pierwszej liturgii sprawowanej przez Zbawiciela w Wieczerniku wśród swoich uczniów. Dziękujemy Panu Jezusowi za ustanowione dziś sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, które są ze sobą nierozdzielne. Nie byłoby Najświętszego Sakramentu, gdyby nie kapłańskie ręce, które mocą Ducha Świętego sprowadzają Go codziennie na ołtarze świata. Nie byłoby kapłaństwa, gdyby nie Msza Święta, dla której sprawowania zostało ono ustanowione.  Radość na początku liturgii Wieczerzy Pańskiej wyraża biały kolor szat liturgicznych, w gra organów i bicie dzwonów podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu”. Potem wszystko milknie – na znak żałoby – aż do Wigilii Paschalnej. Miejsce dzwonków zastępują drewniane kołatki. Radosne dźwięki obwieszczające chwałę największej miłości zamieniają się w cichy szept Oblubienicy Chrystusa, smucącej się z powodu zapowiedzi Zbawiciela o konieczności opuszczenia swoich uczniów i odejściu z tego świata, aby mogły spełnić się słowa Pisma. Po zakończonej Liturgii dokonuje się obnażenia ołtarza z obrusu, które przypomina, że w czasie męki odarto Zbawiciela z szat, co miało pozbawić Go Jego ludzkiej godności. Opustoszałe miejsce święte – tabernakulum – wygląda jak oblubienica, która pogrążona w smutku po stracie Oblubieńca nie przyjmuje żadnej pociechy, gardzi wszelkim strojem i ozdobą, póki nie powróci jej Oblubieniec.

Mszę św. koncelebrowali binarowscy duszpasterze a Słowo Boże wygłosił ks. Robert. Młodzież z KSM-u złożyła na początku Mszy św. życzenia kapłanom z racji Dnia Kapłańskiego a w czasie Eucharystii wykonywała śpiewy liturgiczne. Po Mszy św. trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy zakończona modlitwą prowadzoną przez KSM.

Zapamiętaj mnie (90 dni)