Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Liturgia Wielkiego Czwartku 2021

Liturgia Wielkiego Czwartku.

Rozpoczęliśmy celebrowanie liturgii Świętego Triduum Paschalnego, które wprowadza nas w największe dla życia Kościoła tajemnice wiary i prowadzi do pełnego zrozumienia poranka zmartwychwstania. W liturgii Wielkiego Czwartku Chrystus gromadzi nas przy ołtarzu, aby – tak jak swoim uczniom w Wieczerniku – powierzyć największy skarb Kościoła – Eucharystię, ustanawiając ją, oraz powiązany z nią głęboko drugi sakrament – kapłaństwo. To wyraz nieskończonej miłości Pana Boga do swojego ludu. Chrystus zapragnął pozostawić Pokarm na życie wieczne oraz powołać tych, którzy na co dzień będą narzędziami w Jego ręku. Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy. Zakończeniem dzisiejszej Adoracji było czuwanie młodzież z KSM-u.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.