Liturgia Wielkiego Czwartku

Rozpoczynamy Triduum Paschalne. Od dzisiejszego wieczoru będziemy towarzyszyć Jezusowi w misterium Jego przejścia ze śmierci do życia. Te trzy dni tworzą jedną całość obejmującą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa dzięki sakramentalnym znakom i my mamy mieć swój udział. Wierzymy, że jeśli ze śmierci, jaką jest grzech, będziemy przechodzić do życia w łasce Bożej, to w ostatnim dniu naszej ziemskiej pielgrzymki przez śmierć przejdziemy do nowego życia z Bogiem. Drogę uczniów Chrystusa ukazuje Jego nauczanie i osobisty przykład, a jest to droga krzyża wiodąca do zmartwychwstania. Misterium Paschalne, którego doroczny obchód przeżywamy w Triduum, staje się dla nas programem na kolejne dni naszego życia.

Mszę św. sprawowali: ks. Proboszcz i ks. Mariusz. Młodzież z KSM-u złożyła życznia Kapłanom a Liturgiczna Służba Ołtarza w komplecie asystowała w bogatej liturgii.

Zapamiętaj mnie (90 dni)