Liturgia Wielkiego Piątku - 2015

Wczoraj wśród radosnego śpiewu i bijących dzwonów razem z apostołami zasiedliśmy z Chrystusem do pożegnalnej wieczerzy. Dziś w przejmującej ciszy jesteśmy świadkami Jego męki, śmierci i pogrzebu. Świątynia jest pozbawiona wszelkich ozdób, odkryty ołtarz ukazuje nam uniżenie Chrystusa i odarcie Go z wszelkiej godności, by nas wywyższyć.

Dzisiejsza liturgia przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie. To wielka tajemnica, która domaga się kontemplowania jej w ciszy, dlatego dzisiejszej liturgii nie rozpoczyna żaden śpiew, lecz milczenie. Przed tajemnicą tą klękamy, a główny celebrans uniży się w geście prostracji – upadnięcia na twarz.

Następnie tajemnicę tę odsłaniają czytania dzisiejszej liturgii słowa, zwłaszcza opis Męki Pańskiej, a potem adoracja poprzez ucałowanie krzyża naszego Pana.

Liturgii przewodniczył ks. Mariusz. W procesji na zakończenie nabożeństwa przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu. Straż honorową wystawiła OSP Binarowa a młodzież z KSM-u wraz z ks. Mariuszem prowadziła adorację.

Zapamiętaj mnie (90 dni)