Liturgia Wielkiego Piątku - 2017

 

W Wielki Piątek, w liturgii jesteśmy świadkami osądzenia, skazania i śmierci Jezusa. Stajemy pod krzyżem razem z Maryją i Jego umiłowanym uczniem Janem. Liturgia dzisiejsza konfrontuje nas z tym, co najtrudniejsze do przyjęcia – cierpieniem i śmiercią sprawiedliwego, niewinnego i pełnego dobroci i miłości Syna Bożego. Jezus, potomek króla Dawida, obejmuje tron krzyża, aby zapanować nad światem nie prawem siły i przemocy, ale miłości, z powodu której gotowy jest za mnie umrzeć. Pan Bóg zdobywa w ten sposób serca ludzkie i staje się ich prawdziwym Królem. Dzisiejsza liturgia nie rozpoczyna się śpiewem, lecz milczeniem, a główny celebrans upada na twarz w geście największego uniżenia i uwielbienia wobec królującego z krzyża Zbawiciela.

Dzisiejszej Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz. Po Liturgii Słowa i adoracji krzyża wierni przystąpili do Komunii św. a następnie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu, przygotowanego w Kaplicy Aniołów Stróżów. Tam wierni po adoracji krzyża modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Czuwanie modlitewne poprowadziła młodzież z KSM-u.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)