Liturgia Wielkiego Piątku 2018

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary, ale upamiętnia mękę i śmierć Zbawiciela. Liturgia Męki Pańskiej, którą dzisiaj celebrowaliśmy, składała się z czterech części. Pierwszym jej akcentem była liturgia słowa, która przybliżyła nam Chrystusa cierpiącego za grzechy świata. Następnie w uroczystej modlitwie powszechnej prosiliśmy Pana Boga we wszystkich sprawach Kościoła i świata, aby owoce dzieła odkupienia stały się udziałem wszystkich ludzi. Kulminacyjnym obrzędem wielkopiątkowej celebracji była adoracja krzyża, znaku naszego zbawienia. Po adoracji korzystaliśmy z owoców męki i śmierci Pana, przystępując do Komunii Świętej. Na zakończenie dzisiejszej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu Pańskiego, gdzie adorujemy Chrystusa eucharystycznego i dziękujemy za Jego posłuszeństwo woli Ojca, wyrażone w szczególny sposób w śmierci na drzewie krzyża.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)