Liturgia Wielkiego Piątku 2019

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela, dzień największej ludzkiej złości i nienawiści do Pana Boga i największej Bożej miłości do ludzi. W dzień pamiątki krwawej Ofiary Chrystusa na krzyżu Kościół nie sprawuje ofiary Mszy Świętej. Naszą uwagę skupia pozbawiony wystroju ołtarz, który przedstawia samego Pana Jezusa, ogołoconego ze wszystkiego. Czerwony kolor szat liturgicznych to kolor królewskiej purpury, która jest znakiem dostojeństwa i najwyższej godności Chrystusa. Liturgię, której przewodniczył ks. Robert rozpoczęła procesja służby liturgicznej i celebransa do ołtarza, która w ciszy dotarła do prezbiterium, gdzie przewodniczący upadł na twarz, w symbolu szczególnego uniżenia się wobec Pana Boga. W dalszej części Liturgii wysłuchaliśmy Słowa Bożego, której centrum był opis Męki Pańskiej. Potem kapłani poprowadzili modlitwę powszechną, która miała szczególnie uroczysty charakter. Kulminacyjnym punktem dzisiejszej Liturgii  była adoracja krzyża. Przewodniczący liturgii stopniowo odsłaniał krucyfiks zasłonięty fioletowym suknem, trzykrotnie śpiewając słowa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Potem wierni przystępowali do Komunii św. a na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony Grobu Pańskiego i wystawiony do adoracji. Po odśpiewanych Gorzkich Żalach młodzież z KSM-u poprowadziła adorację. Straż honorową podjęli Strażacy z jednostki OSP Binarowa.

Zapamiętaj mnie (90 dni)