Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Liturgia Wielkiego Piątku 2021

Liturgia Wielkiego Piątku.

Liturgia Wielkiego Piątku upamiętnia tajemnicę męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz wzywa wiernych do adoracji krzyża. Liturgię rozpoczęliśmy procesją wejścia w milczeniu i modlitwą. Celebrans upadł na twarz przed ołtarzem i modlił się, leżąc krzyżem. Potem rozpoczęła się wyjątkowa liturgia słowa, której centrum stanowił opis Męki Pańskiej według Świętego Jana.  W drugiej części, w rozbudowanej modlitwie wiernych, modliliśmy się w szczególnych intencjach, ogarniając cały świat i wszystkich ludzi, także tych, którzy jeszcze nie poznali Pana Boga. Następnie adorowaliśmy krzyż – znak męki i zwycięstwa nad śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejnym obrzędem był Komunia Święta, która przechowywana był od wczorajszej liturgii Wieczerzy Pańskiej. Na zakończenie wyruszyliśmy w procesji do grobu Pańskiego, aby  adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Umieszczona monstrancja w grobie napawa nadzieją, że Pan życia i śmierci jest z nami wciąż obecny.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.