Liturgia Wielkiego Piątku

Dziś przeżywamy dzień, w którym wspominamy i czcimy mękę oraz śmierć naszego Pana. Czynimy to poprzez post i modlitwę, a szczególnie teraz, gromadząc się na sprawowanie liturgii Męki Pańskiej. Jest to dzień, kiedy od najdawniejszych czasów nie sprawuje się Eucharystii. W centrum dzisiejszej liturgii przeżywać będziemy adorację krzyża. Uświadamiamy sobie, że powodem śmierci Chrystusa są ludzkie grzechy. Zarówno te, które stały się udziałem całej ludzkości na przestrzeni dziejów, jak i te indywidualne, każdego z nas. Odkrywamy na nowo odpowiedź Boga, a jest nią Syn Boży wydany w nasze ręce. Chrystus ukrzyżowany jest największym znakiem Bożej miłości bez granic. To odpowiedź miłości i wierności silniejszej niż nasza ludzka nienawiść i niewierność. 

Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz. W procesji na zakończenie nabożeństwa przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu. Straż honorową wystawiła OSP Binarowa a młodzież z KSM-u wraz z ks. Mariuszem prowadziła adorację.

Zapamiętaj mnie (90 dni)